Stepenišni profili 

Aluminijumski stepenišni profili služe za zaštitu stepeništa od oštećenja.U ponudi imamo veliki broj modela, boja i veličina. Postoje modeli stepenišnih profila koji se ugrađuju zajedno sa materijalom kojim se oblaže stepenište tzv.ugradni modeli i nadgradni modeli, koji se postavljaju naknadno, kada su stepeništa već obložena postojećom oblogom (pločicama, laminatom, parketom i sl.).
ProfilBojaL(m)
P1-00SrebrnaL 2,70
L 3,0
ProfilBojaL(m)H(mm)
P7-00SrebrnaL 2,7
L 3,0
10
P7-02BraonL 2,7
L 3,0
10
P7-10ZlatnaL 2,7
L 3,0
10
P77-00SrebrnaL 2,70
L 3,0
10
P12-00SrebrnaL 2,7
L 3,0
12
ProfilBojaL(m)
P9-00SrebrnaL 2,70
L 3,0
P9-02BraonL 2,70
L 3,0
ProfilBojaL(m)H(m)
ASE 080SrebrnaL 2,78
ProfilBojaL(m)
ASE 100Srebrna
Braon
L 2,7
ASE 100Srebrna
Braon
L 3,0
ProfilBojaL(m)
Stepenišna sa gumomSrebrnaL 2,7
ProfilBojaL(m)
Stepenišna
10mm
SrebrnaL 2,7
ProfilBojaL(m)
Završna lajsna
8mm
SrebrnaL 2,7
Završna lajsna
10mm
SrebrnaL 2,7
ProfilBojaL(m)
Stepenišna
L30x30 rebrasta
SrebrnaL 2,7
ProfilBojaL(m)
3130SrebrnaL 2,7

PRIMERI ugradnje:

POTREBAN MI JE OVAJ PROIZVOD!